Skatteministeriet
17. september 2018

L 103 - Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven mv

L 103 - Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 103 - Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven mv

Lovforslaget udmønter Aftale om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter indgået den 23. august 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Aftalen har til formål at gennemføre en afgiftssaneringspakke med 30 nye initiativer. Initiativerne skal bidrage til en oprydning og forenkling af afgiftssystemet ved at afskaffe, lempe og forenkle en række afgifter, hvilket vil medføre byrdelettelser for erhvervslivet.

Aftalen er en opfølgning på afrapporteringen fra Saneringsudvalget, som regeringen nedsatte i 2016. Saneringsudvalget fik blandt andet til opgave at belyse virksomheders administrative omkostninger forbundet med administrationen af en lang række afgifter samt at indsamle forslag fra erhvervsorganisationerne.

Størstedelen af Saneringsudvalgets anbefalinger indgår i afgiftssaneringspakken og gennemføres ved dette lovforslag, mens enkelte forslag gennemføres administrativt af Skatteforvaltningen.  

Desuden udmønter lovforslaget yderligere tre elementer:

  • Afskaffelse af emballageafgift for pantbelagte emballager
  • Indførelse af kvartalsvis afregning af spilafgift for spil i offentlige forlystelser
  • En tilretning af ølmoderationsordningen

Forslaget om at afskaffe emballageafgiften for pantbelagte emballager er et delelement fra Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, mens forslaget om at indføre kvartalsvis afregning for spilafgift for spil i offentlige forlystelser er stillet af Virksomhedsforum for enklere regler. Forslaget om en tilretning af ølmoderationsordningen er en genfremsættelse, som af tekniske årsager udgik af lovforslag L 237, folketingsåret 2017-2018.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. februar 2019 og have virkning fra henholdsvis den 1. januar, 1. april og 1. juli 2019.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Maria Stuhde, tlf. 7237 0322

Høring / Folketingets hjemmeside