Skatteministeriet
14. september 2018

L 102 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, personskatteloven, skatte- indberetningsloven og lov om et indkomstregister

(Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 102 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, personskatteloven, skatte- indberetningsloven og lov om et indkomstregister

Lovforslaget udmønter den del af Aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien, der vedrører nye og ændrede bundfradrag for og indberetning af deleøkonomiske indtægter. Aftalen er indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre

Deleøkonomiske aktiviteter kan være med til bl.a. at sikre en bedre samfundsøkonomisk udnyttelse af husholdningernes aktiver. Regeringen og aftaleparterne vil derfor gøre det mere attraktivt for danskerne at være aktive i deleøkonomien. Samtidig skal det sikres, at der sker korrekt indberetning af skattepligtige indtægter. Derfor foreslås det at indføre nye og ændrede deleøkonomiske skattefradrag, som betinges af, at en tredjepart foretager indberetning af indkomsten. Det vil være til gavn for både udlejere, lejere og samfundet.

Der foreslås konkret følgende nye og ændrede bundfradrag:

  • Bundfradraget for udlejning af fritidshuse, hvor der sker indberetning, øges til 40.000 kr. årligt (2018-niveau)
  • Ved korttidsudlejning af helårsboliger indføres et bundfradrag på 28.000 kr. (2018-niveau), hvis der sker indberetning fra tredjepart. Hvis der ikke sker indberetning, udgør bundfradraget 11.000 kr. (2018-niveau). Alene 60 pct. af den lejeindtægt, der overstiger bundfradraget, medregnes til den skattepligtige indkomst.
  • Nyt, fælles bundfradrag på 10.000 kr. for privatpersoners udlejning af biler, lystbåde og campingvogne (herunder autocampere og Camp-Let), hvis der sker indberetning fra tredjepart. 

Det foreslås, at de nye og ændrede bundfradrag skal gælde fra og med indkomståret 2018, og at betingelsen om, at tredjepart skal foretage indberetning af lejeindtægterne, skal gælde fra og med 2021. Dette gælder dog ikke det forhøjede bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger, hvor der allerede i dag er et krav om indberetning.

Samlet skønnes forslaget at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 120 mio. kr. årligt og ca. 90 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Den varige virkning skønnes til ca. 90 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Mie Caroline Al Jarrah, tlf. 7237 8785

Høring / Folketingets hjemmeside