Skatteministeriet
2. oktober 2018

Lovforslag 2018-19

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2018-19

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2018-19

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af
forslaget.

L 34 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten
mellem de nordiske lande
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 33 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 32 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 31 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsover-enskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 30 - Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort
(Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.)
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 29 - Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler
(Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.)
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 28 - Lov om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 26 - Forslag til aktiesparekontolov
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 25 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love
(Initiativer mod sort arbejde m.v.)
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside