Skatteministeriet
2. oktober 2018

Lovforslag 2018-19

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2018-19

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2018-19

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af
forslaget.

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer 
Resumé / Høring

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love
(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
(Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.)
Resumé / Høring

Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og
overskudsflytning
Resumé / Høring

L 116 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven.
(Udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne køretøjer m.v.).
Folketingets hjemmeside

L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
(Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.                       
(Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 103 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer.
(Afgiftssaneringspakke m.v.).
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside

L 102 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, personskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om et indkomstregister
(Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 101- Forslag til Investorfradragslov
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 100 Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil.
(Justering af spilaftale).    
Resumé / HøringFolketingets hjemmeside                  

L 86 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.
(Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 34 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten
mellem de nordiske lande
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 33 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 32 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 31 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsover-enskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 30 - Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort
(Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.)
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 29 - Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler
(Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.)
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 28 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 26 - Forslag til aktiesparekontolov
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 25 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love
(Initiativer mod sort arbejde m.v.)
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside