Skatteministeriet
14. september 2018

Lovforslag om ændring af momsloven

(Indførelse af harmoniserede regler for den momsmæssige behandling af vouchere og forenklinger af særordningerne for salg af elektroniske ydelser m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag om ændring af momsloven

Der er i EU vedtaget to direktiver, der forbedrer momsreglerne for virksomheder, der handler med varer og ydelser på tværs af landegrænser, samt sikrer ens momsbehandling af vouchers. Med lovforslaget foreslås de to direktiver implementeret i den danske momslov.

Direktiverne indeholder overordnet følgende ændringer:

  • Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtigelser i for- bindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer, indeholder nye regler, som bl.a. forenkler momsafregning ved grænseoverskridende handel med varer og ydel- ser. Direktivet implementeres i to etaper, hvor der med virkning fra den 1. januar 2019 foretages mindre tilpasninger af de eksisterende særordninger, som gælder for salg af elektroniske ydelser. Den resterede del af direktivet træder i kraft den 1. januar 2021 og vil blive implementeret ved et senere lovforslag.
  • Rådets direktiv (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår behandlingen af vouchere. En voucher er en form for tilgodebevis eller et andet instrument, som en leverandør har pligt til at accep- tere som hel eller delvis betaling for levering af varer eller ydelser. De foreslåede ændringer sikrer ens momsmæssig behandling af vouchere i alle EU-lande, og der- med undgås det, at en voucher pålægges moms i flere lande eller slet ikke pålægges moms. Direktivet skal være implementeret med virkning fra 1. januar 2019.

Det skønnes ikke, at forslaget har nævneværdige provenuvirkninger.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019. Lovforslaget er dermed omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Lone Lau-Jensen, tlf. 7237 3286

Høring