Skatteministeriet
10. oktober 2017

L 63 - Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 63 - Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan

Regeringen ønsker at udbygge og vedligeholde Danmarks net af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dette skal ske gennem indgåelse af nye overenskomster og ved revision af eksisterende overenskomster, således at de er opdateret med seneste internationale standarder samt giver gode vilkår for danske virksomheder, borgere og skattemyndighedernes opgaveudførelse.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster bidrager til økonomisk udvikling ved at skabe klarhed over virksomheders skattemæssige forhold og ved at sikre, at dobbeltbeskatning undgås. Dette understøtter samhandel og investeringer til gavn for begge parter. Derudover styrker dobbeltbeskatningsoverenskomster samarbejdet mellem landenes skattemyndigheder, hvilket bl.a. bidrager til bekæmpelse af international skatteunddragelse.

Formålet med lovforslaget er derfor at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan. Overenskomsten blev undertegnet den 17. februar 2017 i Baku. Lovforslaget har ikke været i høring forud for fremsættelsen, da regeringen alene skal have Folketingets bekræftelse på, at overenskomsten kan indgås.

En dobbeltbeskatningsoverenskomst har som sit hovedformål at eliminere dobbeltbeskatning. Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Azerbaijan kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når en indkomst også er blevet beskattet i kildestaten.

Udover regler der skal eliminere dobbeltbeskatning, indeholder overenskomsten også regler, der skal søge at forhindre international skatteunddragelse samt procedurer for et udvidet myndighedssamarbejde mellem landes skattemyndigheder, såsom indgåelse af gensidige aftaler ved dobbeltbeskatningstvister samt udveksling at oplysninger.  

Lovforslaget skønnes ikke at medføre væsentlige administrative konsekvenser. Dets økonomiske konsekvenser for det offentlige samt erhvervslivet og personer skønnes ligeledes at være ikke-væsentlige.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Daniel Askbo, tlf. 7237 3540

Folketingets hjemmeside