Skatteministeriet
3. oktober 2017

L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven

(Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven

Lovforslaget er en opfølgning på den aftale om Omlægning af bilafgifterne, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har indgået den 21. september 2017.

De foreslåede ændringer har til formål at sænke niveauet for den meget høje registreringsafgift, så det bliver billigere at anskaffe miljørigtige og sikre familiebiler til gavn for danskerne. Derfor foreslås det at registreringsafgiftens lave sats nedsættes til 85 pct. Samtidig forhøjes skalaknækket til 185.000 kr. (2017-niveau). Registreringsafgiften på motorcykler og campingbiler foreslås også nedsat.

Det foreslås også, at de nuværende fradrag for sikkerhedsudstyr ændres, så der ikke længere gives fradrag for ABS og ESC, som i dag er lovpligtigt udstyr. I stedet forhøjes fradrag for selealarmer og 5 stjerner på basis af Euro NCAP, som aktivt tilskynder til at vælge biler med gode sikkerhedsegenskaber.

Det foreslås, at grænserne for god eller dårlig brændstoføkonomi forhøjes for både benzin- og dieselbiler, og at tillægget i afgiften forhøjes fra 1.000 kr. til 6.000 kr. Formålet er fortsat at give et betydeligt incitament til at vælge mere energieffektive og dermed mere miljøvenlige biler. Det foreslås samtidig, at veteranbiler friholdes fra de foreslåede ændringer vedrørende energieffektivitet.

Det foreslås, at skalaen for den grønne ejerafgift udvides, og at afgiften for personbiler samtidig forhøjes. Ændringerne har til formål at sikre, at den grønne ejerafgift er tidssvarende og fortsat udgør et incitament til at vælge mere energieffektive biler. I forlængelse heraf foreslås, at forhøjelsen af brændstofforbrugsafgiften ikke skal gælde for varebiler, hvilket skal sikre, at den samlede gennemsnitlige afgiftsbelastning for varebiler ikke stiger som følge af de foreslåede omlægninger.

Det foreslås, at den såkaldte reparationsgrænse forhøjes gradvist fra 65 pct. i dag til 70 pct. i 2019 og 75 pct. i 2020 og fremover. Dette vurderes at tilgodese autoværksteder, reservedelsproducenter og -forhandlere m.fl., idet færre biler vil blive skrottet og flere i stedet repareret.

Endelig indeholder lovforslaget en række stramninger for leasingkøretøjer m.v., som har til formål at gøre op med, at leasingbiler i nogle tilfælde i praksis kan køre rundt på de danske veje med meget lidt eller endog ingen betalt afgift i en længere periode. I forlængelse heraf foreslås, at der indføres en ordning med standardformularer, som skal erstatte den gældende ordning med forhåndsgodkendelse af kontrakter, som er administrativt tung både for virksomhederne og for SKAT.

De foreslåede ændringer om nedsættelse af registreringsafgiften, modernisering og forhøjelse af ejerafgiften samt ændringen af vilkår for leasingkøretøjer m.v. skønnes samlet set og med betydelig usikkerhed at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 0,6 mia. kr. i 2018 faldende til et mindreprovenu på 0,2 mia. kr. i 2025.

Derudover skønnes den gradvise forhøjelse af reparationsgrænsen fra 2019 med stor usikkerhed at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 50 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 100 mio. kr. fra 2020. Nedsættelsen af registreringsafgiften for autocampere skønnes at indebære et årligt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 10 mio. kr. fra 2018. 

Lovforslaget indebærer en fravigelse af de fælles ikrafttrædelsesdatoer, idet det foreslås, at loven skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende for at minimere de negative økonomiske og administrative konsekvenser for både virksomhederne og SKAT.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Thomas Thorninger, tlf. 7238 2586

HøringFolketingets hjemmeside