Skatteministeriet
24. april 2018

L 227 - Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

(Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 227 - Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

Med henblik på udmøntning af den indgåede aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af den 12. november 2017 om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer foreslås det at hæve fradraget for private virksomheders udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed gradvist fra indkomståret 2019 de nuværende 100 pct. til 110 pct. fra og med indkomståret 2026.

Ydermere er der den 2. februar 2018 indgået forståelse mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at fremrykke forhøjelsen af fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, således at forhøjelsen har virkning allerede fra indkomståret 2018. Der blev med Vækstplan DK afsat en ramme på 300 mio.kr. årligt fra 2016 til skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Det har taget længere tid at udvikle en model for succession til erhvervsdrivende fonde end oprindeligt forventet, hvorfor en del af midlerne udmøntes til at fremrykke forhøjelsen af fradraget for forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Konkret foreslås det, at fradraget gradvist øges til 101,5 pct. i indkomstårene 2018 og 2019, 103 pct. i indkomståret 2020, 105 pct. fra indkomståret 2021, 108 pct. fra indkomståret 2023 og til fuld indfasning på 110 pct. fra og med indkomståret 2026. Forøgelsen af fradraget vil give virksomhederne større incitament til forsøgs- og forskningsaktivitet. Forslaget må herudover også forventes at kunne have en positiv effekt på øvrige virksomheders produktivitet.

Forslaget baserer sig på den eksisterende afgrænsning af fradragsberettigede forsøgs- og forskningsudgifter. I relation til skattekreditordningen foreslås det, at der højst kan udbetales skatteværdien af det underskud, der svarer til de afholdte udgifter.

Et permanent fradrag på 110 pct. af virksomhedernes investeringer i FoU skønnes at indebære et finansieringsbehov på varigt ca. 450 mio. kr.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Andreas Bøgh Spuur, tlf. 7237 6466

Høring / Folketingets hjemmeside