Skatteministeriet
28. februar 2018

L 172 - forslag til Lov om ændring af vejbenyttelsesafgiftsloven og registreringsloven

(Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjs-registeret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 172 - forslag til Lov om ændring af vejbenyttelsesafgiftsloven og registreringsloven

Lovforslaget har til formål at implementere de ændringer, som landene i den fælles ordning med vejbenyttelsesafgift for lastbiler på 12 t eller derover (Eurovignetten) har aftalt ved protokol af 6. december 2017. En vedtagelse af lovforslaget skal samtidig betragtes som et samtykke til ratifikation af aftalen

Protokollen af 6. december 2017 er en ændring af den folkeretlige aftale af 9. februar 1994 om opkrævning af ens afgifter af lastbiler på 12 t eller derover ved kørsel på vejnettet eller på visse dele af vejene i de fire deltagende EU-medlemsstater. Ved protokol af 6. december 2017 har de deltagende lande aftalt, at satserne for afgift af vejbenyttelse forhøjes og differentieres yderligere i forhold til i dag baseret på køretøjernes miljømæssige egenskaber kategoriseret ved emissionsnormer.

Forhøjelsen af satserne følger de nye maksimalsatser for vejbenyttelsesafgifter, som er offentliggjort af Europa-Kommissionen. Det foreslås, at satserne differentieres yderligere i forhold til i dag fra emissionsnormen IKKE-EURO op til EURO VI eller renere.

De foreslåede ændringer af vejbenyttelsesafgiften vil gælde for såvel danske som udenlandske køretøjer, der er omfattet af afgiften. Lovforslaget vil dermed ikke påvirke konkurrenceevnen negativt for danske vognmænd i forhold til udenlandske vognmænd. Desuden forbedres konkurrenceevnen generelt for vognmænd, der anvender nye eller nyere køretøjer, da disse køretøjer pålægges vejbenyttelsesafgift til en lavere sats end ældre, mere forurenende køretøjer.

Det forventede merprovenu som følge af satsforhøjelserne i den fælles vejbenyttelsesafgift for lastbiler modsvarer merudgifterne som følge af initiativer i Aftale om Retssikkerhedspakke II, som regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået den 3. maj 2016.

Desuden indeholder lovforslaget en ændring af registreringsloven, hvor det foreslås at gøre det muligt for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler, at få adgang til Køretøjsregistreret, så virksomhederne via oplysninger tilknyttet en nummerplade kan sende opkrævning til et køretøjs ejer eller bruger ved manglende betaling.  

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Thomas Thorninger tlf. 7237 5852

Høring / Folketingets hjemmeside