Skatteministeriet
4. oktober 2017

L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

(Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Det skal kunne betale sig at arbejde, og det skal betale sig at spare op til pension. Det er bærende principper i Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, somRegeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 20. juni 2017. Aftalen gør det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet og forbedrer incitamentet til at spare op.

Lovforslaget udmønter for det første den del af aftalen, der vedrører øget incitament til opsparing sidst i arbejdslivet. Der foreslås en række ændringer af aldersopsparingen, så den målrettes den pensionsopsparing, der foretages sidst i arbejdslivet. Forslaget skal ses i sammenhæng med det forslag om at indføre et skattefradrag for pensionsindbetaling, som regeringen fremlagde den 29. august 2017 i ”Sådan forlænger vi opsvinget – Jobreformens fase II”, som også øger incitamentet til opsparing tidligere i arbejdslivet.

Efter lovforslaget kan personer med 5 år eller mindre til folkepensionsalderen indbetale op til 45.000 kr. (2017-niveau) efter skat i 2018. Grænsen stiger med 1.000 kr. årligt frem til 2023, hvorefter der årligt kan indbetales 50.000 kr. (2017-niveau) til aldersopsparing. Personer, der har påbegyndt udbetaling fra fradragsberettigede pensionsordninger, kan dog ikke indbetale på aldersopsparing. Det foreslås, at personer, som har mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan indbetale op til 5.000 kr. (2017-niveau) efter skat pr. år. Aldersopsparingen kan udbetales som en sumydelse, som en ratepension eller som en livrente, eller som kombinationer af disse.

Lovforslaget udmønter for det andet den aftalte justering af pensionsudbetalingsalderen og af udbetalingsperioden for ratepension. Det tidligste tidspunkt for ordinær udbetaling af pensionsordninger (pensionsudbetalingsalderen) foreslås således ændret fra 5 år før folkepensionsalderen til 3 år før folkepensionsalderen. Forhøjelsen af pensionsudbetalingsalderen vil gælde for alle nye kontrakter uanset type, dvs. både aldersopsparing, ratepension og livrente. Derudover foreslås den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner ændret fra 25 år til 30 år.

Den foreslåede ændring i den maksimale udbetalingsperiode skal ses i sammenhæng med den stigende levetid. Den foreslåede justering i reglerne for udbetaling af pensionsordninger sker i naturlig forlængelse af, at efterlønsperioden bliver 3 år, og tiltaget vil understøtte en senere tilbagetrækning.

Med lovforslaget foreslås det desuden at smidiggøre muligheden for at korrigere for indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, når indbetalingerne viser sig at indeholde fejl. Denne del af lovforslaget er ikke en del af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Anders Nielsen, tlf. 7237 3328

Høring / Folketingets hjemmeside