Skatteministeriet
8. december 2017

L 122 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet...

L 122 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 122 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet...

Lovforslaget indeholder en række initiativer, som fremgår af aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017.

Aftalen har bl.a. til formål at skabe vækst og udvikling i hele Danmark ved at styrke vilkårene for turismen, herunder at forbedre rammevilkårene for blandt andet campingpladser.

Derudover har aftalen til formål at lette de administrative byrder for virksomheder gennem sanering af en række afgifter.

Lovforslaget implementerer følgende elementer fra aftalen:

  • Lempelser i elafgiften for campingpladser og lystbådehavne. Forslaget indebærer, at elafgiften på ca. 90 øre pr. kWh delvis tilbagebetales med henholdsvis 0,4 øre kWh for proces og ca. 40 øre pr. kWh for rumvarme mv. Lempelsen skønnes at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 20 mio. kr. årligt.
  • Lempelser af vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne. Forslaget indebærer, at vandafgiften på knap 6 kr. pr. kubikmeter vand tilbagebetales. Lempelsen skønnes at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 5 mio. kr. årligt.
  • Afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation). Forslaget har til formål at forbedre konkurrenceevnen for små producenter af spiritus. Denne moderationsordning skønnes at medføre et mindreprovenu på knap 5 mio. kr. årligt.
  • Afgiftsfritagelse for gas i lightere ved indførsel. Den samlede afgiftsprovenu af gas i lightere vurderes ikke at stå mål med de administrative byrder. Den samlede afgift pr. lighter udgør ca. 1 øre pr. stk., hvorfor det samlede mindreprovenu ved en fritagelse for gas i lightere ikke overstiger 0,5 mio. kr.

Forslagene foreslås at have virkning fra den 1. januar 2018.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Anne Rønne Hansen, tlf. 7238 2184

Høring / Folketinget hjemmeside