Skatteministeriet
16. november 2017

L 109 - forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven...

L 109 - forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 109 - forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven...

Forslaget har til formål at udmønte en del af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Afgifterne på flere grænsehandelsfølsomme varer er i dag højere end, hvad der er samfundsøkonomisk optimalt, og nogle afgifter trænger til en sanering. Det foreslås derfor at gennemføre såvel en grænsehandelspakke, som medfører hjemvendt grænsehandel og en saneringspakke, som letter de administrative byrder for erhvervslivet. Endelig skal det være mere attraktivt for højt kvalificeret arbejdskraft at tage arbejde i Danmark, så danske virksomheder kan tiltrække de rette medarbejdere.

Forslaget implementerer følgende elementer fra aftalen:

  • Annullering af den planlagte forhøjelse af en række afgifter i 2018, der bl.a. omfatter chokolade- og sukkervareafgiften, vinafgiften og en række forbrugsafgifter. Annulleringen skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 190 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.
  • Nedsættelse af råstofafgiften pr. 1. januar 2018 og efterfølgende afskaffelse af afgiften pr. 1. januar 2020. En nedsættelse skønnes at medføre et mindreprovenu på 90 kr. mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd, mens en afskaffelse skønnes at medføre et mindreprovenu på 175 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.  
  • Afskaffelse af afgiften på te og ekstrakter heraf. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.
  • Afskaffelse af tillægsafgiften på alkoholsodavand. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 10 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.
  • Udvidelse af forskerskatteordningen fra 5 til 7 år, samtidig med at bruttoskatteprocenten forhøjes fra 26 pct. til 27 pct. Samlet set skønnes forslaget at medføre et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 10 mio. kr. i 2018. I 2019 og 2020 skønnes et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Fra 2020 og frem og i varig virkning skønnes forslaget ikke at have provenumæssige konsekvenser opgjort efter tilbageløb og adfærd.

Alle forslagene foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018 og er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, tlf. 7237 3213

Høring / Folketingets hjemmeside