Skatteministeriet
16. november 2017

L 106 - Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

(Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo samt heste- og hundevæddemål m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 106 - Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Den 1. januar 2012 trådte den gældende spillovgivning (bl.a. lov om spil og lov for Grønland om visse spil) i kraft.

Den væsentligste ændring i forhold til den tidligere spillovgivning var, at væddemål og onlinekasinospil blev liberaliseret, således at alle udbydere, der opfylder en række krav, kan få en dansk tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark og Grønland. 

Udbuddet af væddemål på heste- og hundevæddeløb i Danmark og Grønland blev imidlertid ikke liberaliseret, men forblev monopolspil. Tilsvarende gjaldt for udbuddet af onlinebingo.

Den 1. januar 2018 træder liberaliseringen af udbuddet af onlinebingo, væddemål på heste- og hundevæddeløb og væddemål på kapflyvning med brevduer i Danmark i kraft.

Den nuværende systematik i lov for Grønland om visse spil bevirker, at udbudsformen af de spil, som reguleres i loven, følger udbudsformen i Danmark i medfør af lov om spil.

Grønlands Selvstyre har ikke inden den 1. januar 2018 mulighed for at tage stilling til, om selvstyret ønsker en liberalisering på linje med den liberalisering i lov om spil, som træder i kraft i Danmark på dette tidspunkt.

Formålet med forslaget er således at bevare monopolet på udbud af onlinebingo samt heste- og hundevæddeløb i Grønland, indtil det grønlandske selvstyre har haft mulighed for at tage stilling til, om selvstyret ønsker de nævnte spil liberaliseret. Såfremt forslaget ikke fremsættes, vil spillet blive liberaliseret som følge af, at Danmark har vedtaget en liberalisering pr. 1. januar 2018.

Lovforslaget har ikke provenumæssige konsekvenser.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jakob A. Simonsen, tlf. 7238 9753

Folketingets hjemmeside