Skatteministeriet
15. november 2017

L 104 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven

(Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige løn-udgifter m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 104 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Regeringen ønsker at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og har fokus på at sikre virksomhederne enkle og administrerbare regler.

Regeringen har tidligere tilkendegivet, at virksomhedernes fradrag for lønudgifter skal sikres. Lovforslaget udmønter dette initiativ. Det foreslås således at indføre hjemmel til, at virksomheder kan fratrække erhvervsmæssige lønudgifter til virksomhedens ansatte, bestyrelseshonorarer samt erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet.

Lovforslaget skal ses på baggrund af to principielle domme fra Højesteret, der den 30. juni 2017 fastslog, at der ikke er hjemmel i skattelovgivningen til at fradrage lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. 

Lovforslaget har til formål på en enkel og administrerbar måde at sikre virksomhederne fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. Hermed slipper virksomhederne for den store administrative belastning, det er at holde styr på, om den enkelte medarbejder beskæftiger sig med virksomhedens løbende drift eller eksempelvis udfører arbejde i forbindelse med udvidelse af virksomheden. Hensigten er ikke alene at udvide fradragsretten i forbindelse med etablering og udvidelse af virksomheden, men generelt at udvide fradragsretten for virksomhedernes erhvervsmæssige lønudgifter m.v. Det skal understøtte virksomhedernes vækst, uanset om væksten sker organisk eller gennem opkøb.

Virksomhedernes hidtidige ageren betyder, at den foreslåede udvidelse af fradragsretten allerede afspejler sig i det strukturelle selskabsskatteprovenu. En virkning svarende til et mindreprovenu på 430 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd er derfor allerede indregnet i de mellemfristede fremskrivninger, og forslaget er derfor ikke forbundet med et yderligere finansieringsbehov.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018. Lovforslaget er dermed omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Mogens Rasander, tlf. 7238 2090

Høring / Folketingets hjemmeside