Skatteministeriet
23. august 2017

Lovforslag om ændring af skatteforvaltningsloven

(Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ens-retning af værnetingsregler ved indbringelse af skatte-sager)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag om ændring af skatteforvaltningsloven

Med lovforslaget ophæves SKATs mulighed for i visse tilfælde at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver, når forudsætningerne for svaret er korrekte. Dermed styrkes forudsigeligheden og klarheden for borgere og virksomheder, som modtager bindende svar fra SKAT om værdiansættelse af aktiver.

Det foreslås derudover at ensrette reglerne for værneting ved borgeres indbringelse af afgørelser for domstolene, som er truffet af en administrativ klageinstans på Skatteministeriets område. Forslaget indebærer, at disse sager som udgangspunkt skal indbringes i den retskreds, hvor borgeren har hjemting. Med forslaget sikres dermed ensartethed og klare regler for, hvor en retssag skal anlægges på Skatteministeriets område. Derudover styrkes borgernes retssikkerhed, idet det i geografisk henseende bliver lettere at indbringe en administrativ afgørelse på skatteområdet for domstolene, fordi sagen som udgangspunkt vil skulle indbringes for borgerens hjemting.

Lovforslaget indeholder desuden en konsekvensrettelse af skatteforvaltningsloven § 51, stk. 2, idet henvisningen til kildeskattelovens § 61 A ved en fejl ikke blev ophævet ved seneste lovændring.  

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Daniel Bujandric, tlf 7237 1352

Høring