Skatteministeriet
22. november 2016

L 93 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

(Nedsættelse af registreringsafgiften)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 93 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Lovforslaget udmønter en del af aftalen af 18. november 2016 om finanslov for 2017, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget omhandler det element fra aftalen, som vedrører nedsættelse af registreringsafgiften.

De danske bilafgifter er blandt verdens højeste. Aftaleparterne er enige om at gennemføre en nedsættelse af den danske registreringsafgift for personbiler og motorcykler. Med nedsættelsen af registreringsafgiften bliver det billigere at købe mere familievenlige og trafiksikre biler til gavn for danskerne. Afgiftsnedsættelsen skønnes desuden at have positive effekter på arbejdsudbuddet.

Det foreslås, at grænsen for hvornår den højeste afgiftssats på 150 pct. skal anvendes, det såkaldte skalaknæk, forhøjes med 22.000 kr. for personbiler og med 6.900 kr. for motorcykler. Skalaknækket foreslås således forhøjet fra 84.600 kr. til 106.600 kr. for personbiler og fra 26.700 kr. til 33.600 kr. for motorcykler i 2017-tal.

Samlet skønnes lovforslaget at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 350 mio. kr. i 2017 og faldende til ca. 225 mio. kr. i perioden 2018-2020. Efter adfærd og tilbageløb skønnes det varige mindreprovenu til ca. 200 mio. kr. årligt.

Lovforslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen med høringsfrist den 29. november 2016. Det har af tidsmæssige årsager grundet lovforslagets tilknytning til finanslovsaftalen for 2017 ikke været muligt at sende lovforslaget i høring forud for fremsættelsen.

Yderligere henvendelse Fuldmægtig Anne Rønne Hansen, tlf. 7238 2184

Folketingets hjemmeside