Skatteministeriet
22. november 2016

L 92 - Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed

(Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 92 - Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed

Regeringen (Venstre) har den 18. november 2016 indgået forlig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om et nyt ejendomsvurderingssystem. Lovforslaget udmønter den del af aftalen, der vedrører udskydelse af vurderingerne og fremrykning af beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift.

Forslaget indeholder følgende elementer: 

  • 2011-vurderingen (ejerboliger) og 2012-vurderingen (andre ejendomme) foreslås videreført med yderligere ét år frem til hhv. 2018 og 2019. Vurderingerne videreføres uændret, dvs. inkl. de eksisterende rabatter. Adgangen til klage udskydes tilsvarende ét år til det tidspunkt, hvor der kan klages over de nye vurderinger. 
  • Beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift foreslås fremrykket ét år fra skatteåret 2019.
  • Det foreslås, at Implementeringscentrer for Ejendomsvurderinger under Skatteministeriet sikres den nødvendige mulighed for at føre registre og foretage dataindsamlinger af betydning for udvikling og idriftsættelse af det nye vurderingssystem. 
  • Det foreslås, at SKAT får mulighed for at ændre vurderinger, når ændringen er til gunst for ejeren i form af en nedsættelse af beskatningen.

Samlet set skønnes lovforslaget at medføre et mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. i 2017.

Lovforslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen med høringsfrist den 30. november 2016. Det har af tidsmæssige årsager grundet lovforslagets tilknytning til aftalen om et nyt ejendomsvurderingssystem ikke været muligt at sende lovforslaget i høring forud for fremsættelsen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 15. januar 2017.

Yderligere henvendelse Fuldmægtig Louise Bonnesen Bratås, tlf. 7237 1428

Høring / Skatteministeriets hjemmeside