Skatteministeriet
16. november 2016

L 84 - Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

(Forhøjelse af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 84 - Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Formålet med lovforslaget er at forhøje det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland.

Lovforslaget udmønter redegørelse nr. R 15 af 13. april 2016 om beløbet til Grønland i forbindelse med spil.

I overensstemmelse med lov for Grønland om visse spil afgav finansministeren og skatteministeren en redegørelse om eventuel revision af størrelsen af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre i forbindelse med spil i Grønland.

Af redegørelsen fremgår det, at det samlet set på baggrund af skønnet for indtægterne for den danske stat fra spil i Grønland i perioden fra 2012-2015 er finansministerens og skatteministerens vurdering, at den fremadrettede årlige overførsel til Grønlands Selvstyre i forbindelse med spil bør forhøjes. Dette er også foreslået af Grønlands Selvstyre.

Den faste årlige overførsel sikrer, at den delvise liberalisering af spilmarkedet i Danmark, der trådte i kraft den 1. januar 2012, ikke har negative økonomiske konsekvenser for Grønland. Grønland får derfor et beløb svarende til et skøn over den danske stats indtægter fra spil i Grønland efter den delvise liberalisering af spilmarkedet.

Ved første behandling i Inatsisartut (Grønlands parlament) fik forslaget om at forhøje den årlige overførsel til Grønlands Selvstyre i forbindelse med spil støtte fra alle partier. Anden (og sidste) behandling er planlagt til den 7. november 2016, og det forventes, at forslaget får bred opbakning og dermed bliver vedtaget.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jakob A. Simonsen, 7238 9753

Folketingets hjemmeside