Skatteministeriet
5. oktober 2016

L 26 – Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

(Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 26 – Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Regeringen foreslår med lovforslaget at gennemføre en række tiltag, som understøtter indsatsen mod skatteunddragelse og ulovlig handel med bl.a. slik, øl og vin. Det gælder følgende elementer:

  • Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, som skal sikre, at oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger automatisk udveksles mellem medlemsstaterne, når betingelserne herfor er opfyldt, samt sørge for, at større multinationale koncerner med en årlig konsolideret omsætning på 750 mio. euro (ca. 5,6 mia. kr.) eller derover skal foretage land for land-rapportering.
  • Gennemførelse af regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at fordoble ”colabøderne”. Baggrunden for aftalen er, at SKAT i foråret 2016 har offentliggjort en undersøgelse af illegal indførsel og handel med chokolade og sukkervarer, hvor konklusionen var, at problemet ikke er mindsket trods en øget indsats. Regeringen ønsker med aftalen at sende et klart signal om, at illegal handel med bl.a. slik ikke vil blive tolereret.

Derudover har lovforslaget til formål at gennemføre en række andre tilpasninger af lovgivningen på skatteområdet:

  • Ophævelse af bopælskravet i relation til adgangen til lån til betaling af ejendomsskatter, så betingelserne for at opnå lån er forenelige med EU-retten.   
  • Ændring af reglerne for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v. og for fuld skattepligt ved udstationering for den danske stat m.v., således at reglerne fremover gælder generelt uafhængigt af statsborgerskab.

Lovforslaget forventes samlet set kun at have begrænsede provenumæssige konsekvenser. Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Betina Gronemann Pedersen, tlf. 7237 5396

Høring / Folketingets hjemmeside