Skatteministeriet
3. maj 2017

L 210 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 210 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Regeringen, Socialdemokratiet (S) og Radikale Venstre (RV) er ved aftale af 18. april enige om, at der fortsat skal ske udbredelse af nye grønne motorteknologier i Danmark. Dette skal ske på en balanceret måde, hvor rammevilkårene for også små og mellemstore elbiler mv. er gunstige, så disse på sigt bliver konkurrencedygtige med konventionelle biler af samme størrelse.

Partierne er derfor enige om at gennemføre en række nye lempelser i indfasningen af afgifter for el- og brintbiler for at sikre fortsat udbredelse af elbiler og brændselscellebiler i Danmark. Der foreslås følgende lempelser: 

  • Indfasningen af de almindelige afgifter udskydes, indtil et måltal på 5000 nyregistrerede elbiler opgjort fra 1. januar 2016, dog senest 1. januar 2019.
  • For at fremme salget af små og mellemstore elbiler indgår et nyt midlertidigt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, dog højst 45 kWh, for elbiler og opladningshybridbiler i årene 2017-2021. 
  • Særreglen vedr. erhvervsmæssig opladning af elbiler til den lave processats på 0,4 øre pr kWh forlænges generelt for alle køretøjer i 2 år til og med 2019. Fra 1. januar 2020 indføres almindelig elafgift (husholdningssatsen) for al opladning af elbiler både erhvervsmæssig og privat. 
  • For el til opladning af elbusser videreføres særreglen om lav elafgift i yderligere 4 år indtil 1. januar 2024. Dette kræver tilladelse til undtagelse fra Energibeskatningsdirektivet fra Rådet.

Herudover forslås det, at afgifterne for nye gasbiler beregnes efter energieffektivitet i stedet for CO2-udledning, samt at der indføres en ny sats for metanol blandet med vand til brændselsceller beregnet efter energiindhold, så der ikke fremover betales energiafgift af vandindholdet.

Det foreslås, at lovforslagets hovedelementer træder i kraft den 1. juli 2017, dog således at de begunstigende ændringer vedr. udskydelse af indfasningen af de almindelige afgifter for elbiler får virkning fra den 1. januar 2017.

Yderligere henvendelse: SpecialkonsulentThomas Thorninger, tlf. 7238 2586

Høring / Folketingets hjemmeside