Skatteministeriet
26. april 2017

L 196 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S

(Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 196 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S

Forslaget har til formål at gennemføre delelementer fra aftalen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der blev indgået i januar 2017 om en liberalisering af en række mindre monopolspil samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten. Aftaleparterne er enige om, at der på baggrund af analyserne om udviklingen på spilmarkedet samt erfaringer og ønsker fra heste- og hundevæddeløbssporten og brevduesporten er behov for at foretage en række initiativer på spilområdet.

En liberalisering af onlinebingo

Der er i dag et ureguleret marked for onlinebingo, som skønnes at være næsten dobbelt så stort som det regulerede marked via monopolet.  Det nuværende monopol på udbud af onlinebingo vurderes ikke længere at være den bedst egnede model for udbud af onlinebingo til varetagelse af hensynene bag spillovgivningen. Den foreslåede liberalisering af onlinebingo har til formål at få kanaliseret spillerne fra det uregulerede marked ind i et reguleret marked med beskyttelse af spillerne og ludomaniforebyggende foranstaltninger.

En liberalisering af heste-, hunde- og brevduevæddemål

Interessen og omsætningen på hestevæddemål har været faldende siden 2007, og en evaluering har vist, at den nuværende model, hvor Danske Spil A/S har monopol, ikke har kunnet opretholde interessen for væddemålene. Det har haft en negativ indflydelse på hestevæddeløbssporten. Det foreslås derfor at liberalisere hestevæddemål på linje med andre væddemål. Dette omfatter både udbud af pulje- og fastoddsvæddemål. Det foreslås samtidig at liberalisere hunde- og brevduevæddemål.

Indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten

Spil på heste og hestevæddeløbssporten er tæt forbundet. For at skabe et bedre samspil mellem hestevæddeløbssporten og væddemål udbudt herpå foreslås det at indføre et særligt bidrag på 8 pct. af omsætningen af væddemål på danske hestevæddeløb.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018 og er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, tlf. 7237 3213

Høring / Folketingets hjemmeside