Skatteministeriet
26. april 2017

L 194 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven

(Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 194 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Regeringen lægger stor vægt på, at erhvervslivet har rimelige vilkår, og at skattereglerne ikke stiller sig hindrende i vejen for virksomhedernes vækst og udvikling.

Med virksomhedsordningen er der etableret en ordning, der er fornuftig og nødvendig for at sikre de selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark rimelige vilkår og give dem mulighed for konsolidering og dermed foretage større investeringer, nogenlunde på samme vilkår, som hvis virksomheden blev drevet i et aktie- og anpartsselskab. Det skal imidlertid ikke være sådan, at virksomhedsordningen med den lave foreløbige virksomhedsskat skal kunne bruges af personer, der reelt ikke er erhvervsdrivende. Regeringen er meget opmærksom på, at virksomhedsordningen ikke misbruges.

Skatterådet har rettet henvendelse til Skatteministeren med opfordring til lovændring efter en afgørelse, hvor nogle lønmodtagere i et partnerselskab blev anset for selvstændigt erhvervsdrivende blot ved at erhverve en beskeden andel af arbejdsgiverens virksomhed.

Det foreslås, at der dæmmes op for det skred i sondringen mellem den skattemæssige status som lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende, som afgørelsen er udtryk for, og som Skatterådet advarer om.

Forslaget har til formål at sikre, at lønindkomst beskattes som lønindkomst. En lønmodtager, der er ansat i et skattemæssigt transparent selskab, f.eks. et partner- eller kommanditselskab, og som erhverver en andel af selskabet, skal ikke alene som følge af selve erhvervelsen af ejerandelen anses for selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis den pågældende ud fra en samlet konkret vurdering af alle relevante forhold må anses for lønmodtager, skal lønmodtageren ikke qua ejerandelen have adgang til at anvende de skattevilkår, der er beregnet for selvstændigt erhvervsdrivende.

Forslaget skønnes umiddelbart at medføre et relativt begrænset merprovenu.

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2017 og er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Sune Fomsgaard, tlf. 7237 0907

Høring / Folketingets hjemmeside