Skatteministeriet
22. februar 2017

L 137 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

(Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 137 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Det er vigtigt for regeringen og aftalepartierne bag »Aftale om et nyt skattevæsen« at få skabt en velfungerende og effektiv inddrivelse, hvor der inddrives på en lovlig og retssikkerhedmæssig forsvarlig måde. Det er hverken ret eller rimeligt, at andre borgere skal betale for dem, der ikke betaler deres gæld til det offentlige. Der er derfor iværksat en række initiativer, med henblik på at inddrivelsen af gæld til det offentlige kommer på fode igen, efter at SKAT i efteråret 2015 suspenderede al automatisk inddrivelse i EFI/DMI som følge af funktionelle, tekniske og datamæssige fejl.

Som led heri er der igangsat et omfattende arbejde med bl.a. at udvikle et nyt it-system for inddrivelse. En forudsætning for at skabe et effektivt inddrivelsessystem er at ophæve en række særregler og forenkle reglerne på inddrivelsesområdet. Forenklingerne er helt afgørende for udviklingen og etableringen af en enkel og effektiv it-understøttelse af inddrivelsesopgaven, og lovforslaget understøtter de to første faser af udviklingen af det nye it-system.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende forenklingstiltag:

  • Inddrivelsesskridt: Alle inddrivelsesskridt skal kunne anvendes over for flest mulige fordringer.
  • Antal forældelsesfrister for renter reduceres: 12 i stedet for op til 365 årlige forældelsesfrister pr. fordring.
  • Gennemført inddrivelse fastholdes: Minimering af ”tilbagerulning” af samtlige indbetalinger på en fordring ved fordringens senere nedskrivning.
  • Klarere processer: Fordringer oversendes først til SKAT, når de er inddrivelsesparate.

Herudover foreslås regler, der tager højde for, at der i en periode vil være paralleldrift i to inddrivelsessystemer – det nye inddrivelsessystem og EFI/DMI – samt regler om tilrettelæggelse af retskraftvurderinger af fordringer med tvivlsom gyldighed. Der foreslås også præciseringer og justeringer med henblik på at skabe et klarere retsgrundlag på inddrivelsesområdet.

Lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. april 2017.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Allan Caspersen, tlf. 7237 0317