Skatteministeriet
12. december 2016

L 101 - Forslag til lov ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Resumé af forslag til lov ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 101 - Forslag til lov ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Lovforslaget udmønter en del af aftalen af 17. november 2016 om afskaffelse af PSO-afgiften, der er indgået mellem V-regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget omhandler to elementer fra aftalen.

For det første foreslås det at forhøje bundskattesatsen med 0,05 pct.-point i 2018 stigende til 0,09 pct.-point i 2022 og frem. Det skrå skatteloft for personlig indkomst forhøjes parallelt.

For det andet foreslås det at reducere grøn check med 165 kr. i 2018 stigende til 350 kr. i 2025. Den supplerende grønne check reduceres tilsvarende forholdsmæssigt. Den grønne check reduceres ikke for folkepensionister og førtidspensionister.

Samlet skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 800 mio. kr. i 2018 stigende til ca. 1.400 mio. kr. i 2025. Den varige virkning skønnes til ca. 930 mio. kr. årligt. Forslaget skønnes at øge arbejdsudbuddet svarende til knap 400 personer i 2025.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Thea Halse, tlf. 7237 1742

Høring / Folketingets hjemmeside