Skatteministeriet
28. august 2017

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om et indkomstregister, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skattekontrolloven

(Målretning af aldersopsparing og forhøjelse af pensionsudbetalingsalderen og udbetalingsperioden for ratepension)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om et indkomstregister, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skattekontrolloven

Det skal kunne betale sig at arbejde, og det skal betale sig at spare op til pension. Det er bærende principper i Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, somRegeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 20. juni 2017. Aftalen gør det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet og forbedrer incitamentet til at spare op.

Lovforslaget udmønter for det første den del af aftalen, der vedrører øget incitament til opsparing sidst i arbejdslivet. Der foreslås en række ændringer af aldersopsparingen, så den målrettes den pensionsopsparing, der foretages sidst i arbejdslivet. 

Personer med 5 år eller mindre til folkepensionsalderen kan indbetale op til 45.000 kr. efter skat i 2018. Grænsen stiger med 1.000 kr. årligt frem til 2023, hvorefter der årligt kan indbetales 50.000 kr. til aldersopsparing. Efter folkepensionsalderen kan der indbetales det samme beløb til aldersopsparing som i de sidste 5 år før folkepensionsalderen. Personer, der har påbegyndt udbetaling fra fradragsberettigede pensionsordninger, kan ikke indbetale på aldersopsparing. Personer, som har mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan indbetale op til 5.000 kr. efter skat pr. år. Aldersopsparingen kan udbetales som en sumydelse, som en ratepension eller som en livrente, eller som kombinationer af disse.

Lovforslaget udmønter for det andet den aftalte justering af pensionsudbetalingsalderen og af udbetalingsperioden for ratepension.

Det tidligste tidspunkt for ordinær udbetaling af pensionsordninger (pensionsudbetalingsalderen) ændres således fra 5 år før folkepensionsalderen til 3 år før folkepensionsalderen. Forhøjelsen af pensionsudbetalingsalderen vil gælde for alle nye kontrakter uanset type, dvs. både aldersopsparing, ratepension og livrente. Derudover ændres på den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner fra 25 år til 30 år.

Ændringen i den maksimale udbetalingsperiode skal ses i sammenhæng med den stigende levetid, mens justering i reglerne for udbetaling af pensionsordninger sker i naturlig forlængelse af, at efterlønsperioden bliver 3 år, og tiltaget vil understøtte en senere tilbagetrækning.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Anders Nielsen, tlf. 7237 3328

Høring