Skatteministeriet
24. juni 2014

L 9 - Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

(Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder, ændring af indberetningspligten vedr. modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 9 - Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Det foreslås, at selvstændigt erhvervsdrivende skal afgive regnskabsoplysninger vedrørende skyldig eller tilgodehavende moms i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen. Forslaget skal medvirke til en større efterrettelighed, dvs. sikre, at flere selvstændigt erhvervsdrivende angiver moms i overensstemmelse med lovgivningen.

Det foreslås, at indberetningspligten vedrørende en række finansielle produkter udvides. De foreslåede udvidelser har til hensigt at ensarte reglerne vedrørende erklærings- og indberetningspligter for konti, indskudsbeviser og pensionsordninger i udlandet, at indføre pligt til indberetning ved køb af salg af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, samt indføre pligt til at indberette ved selskabers tilbagekøb af egne aktier. Herudover er der i forslaget omtalt enkelte initiativer, der ikke kræver lovændring. De omtales dog i forslaget, da initiativerne vedrører indberetning. Forslaget har til formål at øge efterretteligheden og dermed mindske skattegabet i relation til finansielle produkter. Forslagene vedrørende udvidet indberetningspligt indgår alle i de tiltag, som skal sikre det tilsigtede provenu til finansieringen af skattereformaftalen fra 2012. 

Den nærmere afgrænsning af lovforslagets elementer vedrørende udvidet indberetningspligt er udarbejdet på baggrund af drøftelser med den finansielle sektor.

Forslaget om at udvide tredjepartsindberetningen vedrørende finansielle produkter er en del af aftalen af 22. juni 2012 om en skattereform mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti. Aftalen indeholdt også et initiativ om Indsats mod erhvervsdrivendes fradrag for private udgifter. Nærmere analyser viste, at initiativet ikke var praktisk muligt at gennemføre. Til erstatning herfor er medtaget forslaget om afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen.

Samlet skønnes initiativerne i lovforslaget at indebære et varigt merprovenu på i alt 185 mio. kr. efter tilbageløb.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Tina Charlotte Olsen, tlf. 7237 6710

Høring / Folketingets hjemmeside