Skatteministeriet
8. oktober 2014

L 8 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Resumé af forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 8 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana. Overenskomsten blev undertegnet den 20. marts 2014.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Ghana kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når en indkomst også er blevet beskattet i kildestaten.

Kildestaten kan beskatte udbytte udloddet fra et datterselskab til et moderselskab i den anden stat med højst 5 pct. Det samme gælder, hvis modtageren er den anden stat eller denne stats centralbank m.v. eller en pensionskasse i den anden stat. I andre tilfælde kan kildestaten højst beskatte udbyttet med 15 pct.

Kildestaten kan beskatte renter med højst 8 pct. Kildestaten kan dog ikke beskatte renter, der betales til den anden stat eller denne stats centralbank m.v., hvis lånet er ydet eller sikret af en af disse, hvis modtageren er en pensionskasse i den anden stat, eller hvis der er tale om kreditsalgsrenter betalt til en modtager i den anden stat. Kildestaten kan beskatte royalties og honorarer for teknisk bistand med højst 8 pct.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) og tjenestemandspensioner kan beskattes i kildestaten. Det samme gælder for danske private pensioner, hvis Danmark har givet skattefradrag for indbetalinger til ordningen.

Dobbeltbeskatning lempes efter credit-metoden, så Danmark som bopælsstat skal nedsætte sin skat af indkomst fra Ghana med den skat, der er betalt i Ghana af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, som falder på den ghanesiske indkomst.

Lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige administrative konsekvenser. Dets økonomiske konsekvenser for det offentlige og erhvervslivet skønnes ligeledes at være begrænsede.

Yderligere henvendelse:Chefkonsulent Erik Jørgensen, tlf. 7237 3324

Folketingets hjemmeside