Skatteministeriet
18. november 2014

L 75 - Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

L 75 - Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 75 - Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en aftale om ændring af den dansk-færøske protokol om beskatning af pensioner til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1996. Aftalen blev undertegnet den 23. oktober og gør det muligt at beskatte pensioner i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis der er givet fradrag for indbetalingerne, eller en arbejdsgivers bidrag ikke er blevet beskattet på indbetalingstidspunktet (bortseelsesret). Ændringen vedrører ikke sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser, dvs. folkepension m.v.

Den gældende protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at pensioner, som betales fra Danmark til en modtager på Færøerne eller omvendt, kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende. En pensionist, som er hjemmehørende på Færøerne, og som modtager dansk pension, betaler således ikke dansk skat af pensionsbeløbene.

Færøerne har nu ændret sin lovgivning, således at der ikke længere gives fradrag for indbetalinger på pensionsordninger. Til gengæld beskattes udbetalinger ikke. En dansk pension, som udbetales til en modtager på Færøerne, vil herefter hverken blive beskattet i Danmark eller på Færøerne.

Aftalen ændrer den eksisterende dansk-færøske protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, sådan at pensioner vil kunne beskattes i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis modtageren har haft fradrag i denne del af riget for indbetalinger, eller hvis bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var blevet beskattet i denne del af riget.

Aftalen træder i kraft, når begge parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt. Aftalen har virkning for indkomstår, der påbegyndes fra og med 1. januar 2015.

Lovforslaget vil medføre et begrænset merprovenu, som ikke kan kvantificeres.

Lovforslaget skønnes at medføre administrative engangsomkostninger på ca. 150.000 kr.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Erik Jørgensen, tlf. 7237 3324

Folketingets hjemmeside