Skatteministeriet
21. oktober 2014

L 74 - Forslag til Lov om ændring lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

(Beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 74 - Forslag til Lov om ændring lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Der foreslås en ændring af virkningstidspunktet for lov nr. 1398 af 23. december 2012 om ændring af lov børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. Forslaget indebærer, at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne sidestilles med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark også ved beregning af ydelser for 2012. Virkningstidspunktet for loven fremrykkes med forslaget med et år til den 1. januar 2012. 

Ved lov nr. 1398 af 23. december 2012 blev der vedtaget en ændring af ovennævnte regler men først med virkning fra den 1. januar 2013. Ved nærværende lovforslag foretages der således ikke nogen materiel ændring af bestemmelserne i børnetilskudsloven og børne- og ungeydelsesloven, men blot en ændring - fremrykning - af virkningstidspunktet for den førnævnte lovændring. Ændringen har udelukkende en begunstigende virkning.

Forslaget vil betyde, at personer der i 2012 eksempelvis lige var flyttet til Danmark fra Grønland eller Færøerne, og som på grund af optjeningsprincippet hidtil ikke har haft ret til fuld børne- og ungeydelse eller ydelser efter børnetilskudsloven i 2012, vil skulle have genoptaget deres sager for 2012, hvis de i øvrigt var berettigede til ydelser i 2012.

Forslaget skønnes med betydelig usikkerhed at medføre en engangsudgift i 2015 på ca. 4 mio. kr. før tilbageløb og ca. 3 mio. kr. efter tilbageløb.

Høring / Høring / Folketingets hjemmeside