Skatteministeriet
19. september 2014

L 74 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Resumé af forslag til lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter) Høringsfrist 20. oktober 2014

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 74 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Som led i finanslovsforslaget for 2015 foreslås det at forhøje loftet over fradraget for fagforeningskontingenter. Det foreslås således, at den beløbsmæssige grænse for fradrag for fagforeningskontingenter forhøjes fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra og med indkomståret 2015.

I forbindelse med Genopretningsaftalen fra maj 2010 indførte den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti fra 2011 et loft på 3.000 kr. for fradrag for fagforeningskontingenter. For at styrke organisationsgraden på arbejdsmarkedet og understøtte den danske arbejdsmarkedsmodel foreslås det at forhøje fradragsloftet. Forslaget betyder, at langt de fleste, der er medlem af en fagforening, vil opnå fuldt fradrag for deres fagforeningskontingenter. Det skønnes, at ca. 60 pct. af de skatteydere, der benytter fradraget, er omfattet af det gældende loft, svarende til at ca. 1,3 mio. personer er fradragsbegrænset.

Forslaget skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu i 2015 på ca. 810 mio. kr. og ca. 580 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. På sigt vil mindreprovenuet være faldende. Det varige mindreprovenu udgør ca. 255 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.

Høring / Folketingets hjemmeside