Skatteministeriet
8. oktober 2014

L 7 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.

Resumé af forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 7 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.

Lovforslaget går ud på at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Protokollen blev underskrevet den 10. oktober 2013.

Protokollen indeholder en ændret affattelse af overenskomstens artikel om udveksling af oplysninger. Artiklens ordlyd følger nu den nyeste internationale standard. Ændringen sikrer de to lande de bedste muligheder for at yde hinanden bistand i skattesager. Det er særligt fremhævet, at overenskomsten også giver mulighed for, at embedsmænd fra det ene land kan deltage i skatteundersøgelser i det andet land.  

Protokollen skal ses i sammenhæng med igangværende internationale bestræbelser, støttet af såvel Danmark som Indien, for at bekæmpe skatteunddragelse og skatteflugt.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien har også virkning mellem Færøerne og Indien, og det vil protokollen også få.

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative eller økonomiske konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Margrete Kiil, tlf. 7237 3442

Folketingets hjemmeside