Skatteministeriet
5. august 2015

L 7 - Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse.

(Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 7 - Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse.

Regeringen ønsker at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Samtidig ønsker regeringen at give nytilkomne flygtninge og udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund.

Mange forhold har betydning for, hvor mange asylansøgere der kommer til Danmark, blandt andet det samlede antal asylsøgere, der søger til Europa, asylpraksis og økonomiske vilkår i de enkelte lande. 

I første omgang fremsættes tre lovforslag, som reducerer den økonomiske fordel ved at få asyl i Danmark: Indførelse af en integrationsydelse, genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge og en harmonisering af optjeningsreglerne for folkepension.

Dette lovforslag vedrører genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge.

Det foreslås således at ophæve den nuværende undtagelse fra optjeningsprincippet for flygtninge, således at denne gruppe bliver omfattet af optjeningsprincippet for børnetilskud og børne- og ungeydelsen.

Det foreslås, at genindførelsen af optjeningsprincippet skal gælde for flygtninge, som får opholdstilladelse efter §§ 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven den 1. september 2015 eller senere.

Forslaget skønnes i 2015 at medføre mindreudgifter til børne- og ungeydelse samt til børnetilskud på ca. 0,5 mio. kr. efter tilbageløb. Mindreudgifterne skønnes at udgøre ca. 30,6 mio. kr. i 2016, ca. 58,9 mio. kr. i 2017, ca. 29,0 mio. kr. i 2018 og ca. 23,4 mio. kr. i 2019. Fra 2020 skønnes årlige mindreudgifter på ca. 23,6 mio. kr. Den varige virkning skønnes til ca. 24 mio. kr. (2015-niveau).

Høring / Folketingets hjemmeside