Skatteministeriet
12. november 2014

L 63 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven

(Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 63 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven

Lovforslaget nedsætter det vederlagskrav, der giver adgang til beskatning under forsker-skatteordningen. Vederlagskravet foreslås nedsat med 10.000 kr. fra 70.600 kr. til 60.600 kr. (2014-niveau) månedligt. Forslaget har til formål at tiltrække flere personer til vigtige nøglefunktioner i Danmark. Flere højt kvalificerede nøglemedarbejdere vil styrke danske virksomheders konkurrenceposition i en stadigt mere global verden og dermed øge vækstmulighederne i dansk økonomi.

Forslaget udmønter en del af regeringens aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering – Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft.

Forslaget skønnes at medføre et årligt umiddelbart mindreprovenu på ca. 255 mio. kr. Efter tilbageløb og adfærd skønnes lovforslaget at medføre et årligt mindreprovenu på ca. 35 mio. kr.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Anders Nielsen, tlf. 7237 3328

Høring / Folketingets hjemmeside