Skatteministeriet
4. november 2014

L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

(Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), SF og Enhedslisten har den 3. oktober 2014 opnået en forståelse om en pensionspakke.

Det foreslås for det første at forlænge den eksisterende afgiftsrabat på 2,7 procentpoint med ét år til 2015 af overførsler, herunder konverteringer, af en fradragsberettiget kapitalpension eller supplerende engangsydelse til en ikke-fradragsberettiget aldersopsparing m.v. henholdsvis supplerende engangssum.

Det foreslås for det andet at nedsætte afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond med 2,5 procentpoint.

Den nedsatte afgift anvendes for det første på udbetalinger, som kontohaverne anmoder om fra den 1. april 2015 og indtil udgangen af 2015, til personer, der er fyldt 60 år inden den 1. april 2015, og andre, der opfylder betingelserne for udbetaling. Den nedsatte afgift anvendes for det andet på udbetalinger til personer, der fylder 60 år den 1. april 2015 eller senere, og andre, der opfylder betingelserne for udbetaling. Det er en betingelse, at lønmodtageren senest ét år efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt, anmoder om udbetaling. For det tredje anvendes de reducerede afgiftssatser, hvis lønmodtageren som alternativ til udbetaling af kontoen til de reducerede afgiftssatser vælger at fremrykke betalingen af afgiften af kontoen, men lader opsparingen fortsætte i LD).

Det foreslås endvidere, at beløb, der den 1. januar 2015 eller senere overføres fra LD til en kapitalpension, ved rettidig udbetaling behandles på samme måde, som hvis de var blevet stående i LD i relation til muligheden for afgiftsnedsættelse.

Da det ikke hensigten, at fremrykningen af beskatningen af LD-opsparing skal ændre på beregningsgrundlaget for nedsættelse af efterløn, fleksydelse og delpension, foreslås det, at indberetning af værdien af LD-aldersopsparing skal ske til bruttoværdi.

Lovforslaget skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 14,9 mia. kr. i 2015, mens der i de følgende år bliver tale om et mindreprovenu, svarende til de skatteindtægter, der ellers ville være kommet i fravær af den fremrykkede beskatning. Målt i varig virkning skønnes lovforslaget at medføre et årligt mindreprovenu på ca. 15 mio. kr.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Hardy Pedersen, tlf. 7237 3301

Høring / Folketingets hjemmeside