Skatteministeriet
8. oktober 2014

L 5 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

L 5 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 5 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Lovforslaget går ud på at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Protokollen blev underskrevet den 22. juli 2014.

Protokollen medfører for det første, at Danmark fremover kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark, og arbejder i Irland, af deres lønindkomst. Efter den gældende overenskomst kan Danmark kun beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder i Irland i op til 183 dage på et år, og hvor lønnen ikke udbetales af en irsk arbejdsgiver eller et fast driftssted i Irland, og der ikke foreligger arbejdsudleje.

For det andet medfører ændringen, at Danmark kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark, og arbejder om bord på et fly eller skib i international trafik for et irsk luftfartselskab eller rederi. Efter den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst kan Danmark ikke beskatte disse personers lønindkomst.

Den danske skat af lønindkomsten nedsættes med en evt. betalt irsk skat, dog højst den danske skat af indkomsten.

Med protokollen bringes den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst i overensstemmelse med, hvad der i mange år er aftalt i de andre danske overenskomster, ligesom det sikres, at personer, der er hjemmehørende i Danmark, også beskattes i Danmark efter danske regler. Med protokollen er der således bl.a. taget et skridt i den rigtige retning i kampen mod social dumping i luftfarten.

Lovforslaget skønnes at medføre et årligt merprovenu på ca. 6 mio. kr. Forslaget skønnes at medføre administrative engangsomkostninger på ca. 25.000 kr. til systemtilretninger.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Majken Wågensø Landstrøm, tlf. 7237 3304

Folketingets hjemmeside