Skatteministeriet
5. august 2015

L 5 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven

(Genindførelse af BoligJobordningen)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 5 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Med lovforslaget genindføres BoligJobordningen, der gav fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig, med fuld virkning i 2015. Det vil bidrage til vækst og beskæftigelse i især små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder, herunder flere praktikpladser, også på landet uden for byerne, og samtidig give familierne bedre råd til hjælp i en travl hverdag. Ordningen kan også få særlig betydning i yderkommuner med mange fritidsboliger.

Regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og Det Konservative Folkeparti har den 29. juni 2015 indgået Aftale om en BoligJobordning i 2015-2017. Efter aftalen indføres i 2015 en BoligJobordning tilsvarende den ordning, der var i 2014 med et samlet fradrag på 15.000 kr. pr. person. I 2016 foretages en omlægning af ordningen, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. 

Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører en genindførelse af Bolig-Jobordningen i 2015 i uændret form. Med lovforslaget foreslås BoligJobordningen således genindført med fuld virkning i 2015, dvs. med virkning for arbejde udført fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. De foreslåede regler svarer til de regler, der var gældende, da den tidligere ordning udløb med udgangen af 2014. 

Pensionister kan efter forslaget bevare skattefrihed for vederlag på op til 10.400 kr. for arbejde udført i eller i tilknytning til et privat hjem i 2015, uanset at den, der får udført arbejdet, efterfølgende indberetter fradrag efter den foreslåede genindførelse af Bolig-Jobordningen.

Genindførelsen af BoligJobordningen skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 1,1 mia. kr. i 2015.

Høring / Folketingets hjemmeside