Skatteministeriet
20. marts 2015

L 167 - lovforslag om skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver...

Resumé af lovforslag om skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 167 - lovforslag om skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver...

Lovforslaget indeholder en udmøntning af aftalen fra december 2014 om en styrket indsats mod skattely mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der kræver ny lovgivning på skatteområdet. Aftaleparterne er enige om, at grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en betydelig udfordring for det internationale samfund. Globaliseringen og den elektroniske samhandel på tværs af landegrænserne giver anledning til nye skattelykonstruktioner, og skattespekulanter er kreative i deres forsøg på at undgå at betale skat i Danmark.

Skattelypakkeelementerne i lovforslaget er en beskatning af stifteren af trusts, som skal mindske mulighederne for aggressiv skatteplanlægning, fair beskatning, når aktiver føres ud af landet, og indførsel af en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning. Efter aftalen skal lovændringerne træde i kraft den 1. juli 2015, idet forslaget om indførelse af en omgåelsesklausul dog skal træde i kraft senest den 1. maj 2015.

Aftalen indeholder – udover lovforslagets elementer – elementer om en offensiv dansk indsats på internationalt niveau, om transfer pricing, om styrkelse af Projekt Skattely m.v., om kommanditselskaber og om grænseoverskridende skatterådgivning. Aftalen om initiativer på Skatteministeriets område skal ses i sammenhæng med aftalen af 19. december 2014 mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet. Denne aftale vil bl.a. medføre øget åbenhed om ejere af aktieselskaber, kommanditselskaber m.fl.

Lovforslaget indeholder herudover elementer i relation til den digitale underskudsberegning for selskaber m.v., der udskydes mindst et år. Endelig indeholder lovforslaget en korrektion af satserne for vægtafgift af ældre personbiler og campingvogne.

Den styrkede indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og anvendelsen af skattely vil kunne forbygge, at der i visse år opstår et betydeligt utilsigtet mindreprovenu.  Elementerne i forslaget i relation til den digitale underskudsberegning forventes kun at påvirke den oprindelige provenuvurdering marginalt.

Yderligere oplysninger: Chefkonsulent Jesper Leth Vestergaard, tlf. 7237 3430

Høring / Folketingets hjemmeside