Skatteministeriet
24. januar 2014

L81 (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L81 (Folketingsåret 2013-14)

(Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer)

Formålet med dette lovforslag er at imødegå omgåelse af udbyttebeskatningen.

Lovforslaget skal sikre, at skattepligtige udbytter ikke konverteres til skattefrie kontante udligningssummer i forbindelse med omstruktureringer. Kontante udligningssummer omfatter ethvert vederlag, som ikke er aktier i det modtagende henholdsvis erhvervende selskab.

Dette gennemføres konkret ved, at kontante udligningssummer, der modtages i forbindelse med omstruktureringer, skal anses for udbytte.

Forslaget om, at anse kontante udligningssummer for udbytte, har karakter af en værnsregel, som skal forhindre utilsigtet provenutab.

Lovforslaget har ikke nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. 

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Jakob Ulrik Wassard Schou, tlf. 7237 0236

Høring / Folketingets hjemmeside