Skatteministeriet
24. januar 2014

L47 (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder.. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L47 (Folketingsåret 2013-14)

(Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler, m.v.)

Lovforslaget indeholder

  • En præcisering af reglerne om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse således, at virksomheder, der er skattepligtige her i landet, under ingen omstændigheder vil kunne fradrage udgifter til bestikkelse.
  • Udvidet brug af ordningen for omvendt betalingspligt på forskellige former for elektronik med henblik på at hindre momskarusselsvig.
  • Tilretning af bestemmelser i varemærkeforfalskningsloven som følge af ny EU-forordning, der skal styrke og præcisere reglerne om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
  • En justering af reglerne vedrørende subjektiv skattepligt for visse erhvervsdrivende selskaber og foreninger m.v., således at det kun er de såkaldte selskaber med begrænset ansvar, der fremover omfattes af den fulde skattepligt efter selskabsskatteloven.
  • En værnsregel mod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer i perioden inden tobaksafgiften stiger den 1. januar 2014.

Derudover indeholder lovforslaget nogle tekniske ændringer af forskellige andre love. Forslaget om omvendt betalingspligt på indenlandske leverancer af mobiltelefoner mv. har til formål at forhindre et utilsigtet provenutab for statskassen. De øvrige dele af forslaget skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige virkninger.

Forslaget skønnes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Jens Willian Grav, tlf. 7237 4311

Høring / Folketingets hjemmeside