Skatteministeriet
12. marts 2014

L 153 (Folketingsåret 2013-14)

Resumé af forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 153 (Folketingsåret 2013-14)

(Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.)

Lovforslaget indeholder følgende ændringer af momsloven:

  • Ændring af leveringsstedet (beskatningsstedet) for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private i EU-lande, hvor salgsvirksomheden ikke er etableret. Samtidig etableres en One Stop Shop ordning, hvor sælgeren i sit eget land kan angive og betale momsen for salget til alle de lande, hvor virksomheden har kunder, men ikke er etableret. Ændringerne, som medfører forbrugslandsbeskatning for disse ydelser, er en gennemførelse af allerede vedtagne EU-regler.
  • Udvidelse af definitionen af investeringsgoder til at omfatte f.eks. it-ydelser. Ændringen imødegår et konstateret misbrug af momsreglerne.
  • Ophævelse af den gældende forenklede momsordning for udenlandsk indregi-strerede turistbusser. Ændringen imødegår et konstateret misbrug af momsreglerne og skaber ens forhold for danske og udenlandske turistvognmænd ved kørsel her i landet.
  • Tilpasninger til EU-reglerne og andre, mindre justeringer og rettelser, herunder en ophævelse af omvendt betalingspligt på bro- og tunnelbilletter.

Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et varigt merprovenu efter tilbageløb og adfærd på 75 mio. kr. (2014-niveau).

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Daniel Bujandric, tlf. 7237 1352

Høring / Folketingets hjemmeside