Skatteministeriet
24. januar 2014

L103 (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L103 (Folketingsåret 2013-14)

(Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.) 

Folketinget har ved 3. behandlingen den 28. januar 2014 vedtaget lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.).

Loven implementerer en del af aftale af 26. november 2013 om finansloven for 2014 mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Efter loven fremrykkes tidligere aftalte skatte- og afgiftslempelser.

Fra Aftaler om Vækstplan DK fremrykkes til 2014 afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift, forhøjelsen af skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne, længere momskredittider for små virksomheder, nedsættelsen af energiafgifterne på brændsler til proces til EU's minimumsafgifter og fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring.

Fra Aftale om en skattereform fra 2012 fremrykkes forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget i perioden 2014 til 2017, og det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fremrykkes, så det får fuld virkning fra 2014.

Samlet set fremrykkes skatte- og afgiftslettelser for ca. 3.350 mio. kr. (2014-niveau) i perioden 2014 til 2017 opgjort som umiddelbar provenuvirkning. Efter tilbageløb og adfærd svarer det til knap 2.100 mio. kr. (2014-niveau).

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Peter Bak, tlf. 7237 6707

Høring / Folketingets hjemmeside