Skatteministeriet
26. marts 2014

L 171 (Folketingsåret 2013-14)

Resumé af Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet brug af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 171 (Folketingsåret 2013-14)

(Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet brug af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner)

Med lovforslaget foreslås:

  • En lempelse i elafgiften, så krydstogtskibe og andre større erhvervsmæssige skibe i havne kan forbruge elektricitet direkte fra land (landstrøm), som er pålagt reduceret elafgift på 0,4 øre pr. kWh. Skibenes forbrug af landstrøm giver miljømæssige fordele. Lempelsen skal tillades af EU efter energibeskatningsdirektivet.
  • At biogas, som i dag ikke er pålagt energiafgift, pålægges EU's minimumsafgifter på gas. Afgiften udgør 1,3 kr. pr. GJ for biogas til proces og 2,5 kr. pr. GJ for biogas til rumvarme mv. Afgiften pålægges af hensyn til overholdelse af energibeskatningsdirektivet.
  • Mulighed for at anvende timebaseret opgørelse ved fordeling af afgiftspligtige brændsler mellem elproduktion og varmeproduktion for kraft-varme-værker. Dette er i overensstemmelse med Energiaftale 2012.
  • Indførelse af en objektiv regel til udvidet brug af registreringsafgiftsfri plejehjemsbusser i en forsøgsordning til erstatning for den gældende bemyndigelse i lov om frikommuner.
  • At pendlere, der er bosat i visse yderkommuner, og som pendler over 120 km dagligt mellem deres sædvanlige bopæl og arbejdsplads, kan anvende det forhøjede befordringsfradrag frem til og med 2018 eller i mindst 7 år fra det tidspunkt før udgangen af indkomståret 2018, hvor de bliver omfattet af ordningen. Det svarer til intentionerne bag forlængelsen af ordningen ved Forårspakke 2.0, hvor der også blev afsat finansiering hertil.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jørgen Holm Damgaard, tlf. 7237 3239

 

Høring / Folketingets hjemmeside