Skatteministeriet
10. februar 2014

Ikke fremsat lovforslag (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om frikommuner mv. og ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ikke fremsat lovforslag (Folketingsåret 2013-14)

(Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, Ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner)

Resumé af Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om frikommuner m.v. og ligningsloven (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet brug af afgiftsfri institutionsbusser m.v. og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner)

Med lovforslaget foreslås:

  • En lempelse i elafgiften, så krydstogtskibe og andre større erhvervs- mæssige skibe i havne kan forbruge elektricitet direkte fra land (land- strøm), som er pålagt reduceret elafgift på 0,4 øre pr. kWh. Skibenes forbrug af landstrøm giver miljømæssige fordele. Lempelsen skal tilla- des af EU efter energibeskatningsdirektivet.
  • At biogas, som i dag ikke er pålagt energiafgift, pålægges EU's mini- mumsafgifter på gas. Afgiften udgør 1,3 kr. pr. GJ for biogas til proces og 2,5 kr. pr. GJ for biogas til rumvarme mv. Afgiften pålægges af hensyn til energibeskatningsdirektivet.
  • Mulighed for at anvende timebaseret opgørelse ved fordeling af af- giftspligtige brændsler mellem elproduktion og varmeproduktion for kraft-varme-værker. Dette er i overensstemmelse med Energiaftale 2012.
  • Indførelse af en objektiv regel til udvidet brug af registreringsafgiftsfri plejehjemsbusser i en forsøgsordning til erstatning for den gældende bemyndigelse i lov om frikommuner.
  • At pendlere, der er bosat i visse yderkommuner, og som pendler over 120 km dagligt mellem deres sædvanlige bopæl og arbejdsplads, kan anvende det forhøjede befordringsfradrag frem til og med 2018. Det svarer til intentionerne bag forlængelsen af ordningen ved Forårspakke 2.0, hvor der også blev afsat finansiering hertil.

Høring