Skatteministeriet
16. november 2012

L83 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L83 (Folketingsåret 1012-13)

(Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer)

L 83 - Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgifts-loven.(Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer).
Loven gennemfører 2 initiativer. Ordningen, hvorefter staten yder en godtgørelse til synsvirksomheder for at registrere køretøjer i Køretøjsregisteret og håndtere nummerplader afskaffes. Ordningen er vanskelig at administrere for synsvirksomhederne og for SKAT.

Samtidig indførtes en ny betaling på henholdsvis 200 kr., 100 kr. og 60 kr. på SKATs ekspeditioner ved indregistrering, omregistrering og afmelding af køretøjer. Initiativet medfører årlige mindreudgifter på omkring 75 mio. kr. Endvidere forventes staten at få en merindtægt på omkring 2 mio. kr. årligt ved indførelse af den nye betaling.

Det andet initiativ er justering af mindstegrænsen for reduktionen på 15 pct. i den godtgørelse af registreringsafgift, der udbetales ved udførsel af brugte biler og motorcykler. Mindstegrænsen justeres i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling siden 2008, hvor mindstegrænsen blev fastsat. Dette initiativ forventes at øge statens indtægter med i størrelsesordenen 20 mio. kr. årligt.

Lovforslaget blev vedtaget den 19. december 2012 med stemmer fra S, RV, SF og EL.

Lovændringerne har virkning fra den 1. januar 2013

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Joel Nielsen, tlf. 7237 3224

Høring  /  Folketingets hjemmeside