Skatteministeriet
16. november 2012

L81 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L81 (Folketingsåret 1012-13)

Som en del af aftalen om finansloven for 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF) og Enhedslisten har Folketinget den 19. december 2012 vedtaget et lovforslag om sanering af erhvervsstøtten m.v. på skatte- og afgiftsområdet.

En sanering af erhvervsstøtten indgår også i regeringsgrundlaget. Ved sanering i erhvervsstøtten frigøres midler, der kan anvendes på højt prioriterede områder og dermed styrke gennemførelsen af regeringens politik.

Loven indeholder to initiativer til sanering af erhvervsstøtte. Lønsumsafgiftssatsen for lotterier, sundhedsydelser, fagforeninger, personbefordring, aviser m.v. forhøjes med 1,04 procentpoint, og afskrivningssatsen for investeringer i vindmøller med en kapacitet over 1 MW sættes ned fra 25 pct. årligt til 15 pct. årligt.

Efter loven inddrages CO2-kvoter også under CFC-beskatningen (Controlled Foreign Companies). CO2-kvoter har den særlige egenskab, at de kan handles på børser eller gennem handelsselskaber ligesom de værdipapirer, der i dag indgår i CFC-beskatningsgrundlaget.

Desuden forhøjes afgiften af kaskoforsikringer vedrørende lystfartøjer for at tilvejebringe et provenu på 30 mio. kr. årligt til at finansiere udgifterne til driften af de maritime radiobaserede nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark.

Herudover indeholder loven en række tekniske justeringer i skattelovgivningen.

Loven skønnes at medføre et samlet merprovenu på 430 mio. kr. i varig virkning. Finansårsvirkningen i 2013 skønnes til et merprovenu på 585 mio. kr.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Peter Bak, tlf. 7237 6707

Høring  /  Folketingets hjemmeside