Skatteministeriet
16. november 2012

L68 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L68 (Folketingsåret 1012-13)

(Arbejdsskadeafgiftsloven)

Lovforslaget er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2012 om indførelse af en arbejdsskadeafgift.

Det foreslås, at der indføres en arbejdsskadeafgift, som opkræves dels på grundlag af de bidrag, som de sikringspligtige og frivilligt sikrede betaler for erhvervssygdomssikringen og dels på grundlag af de arbejdsulykkeserstatninger m.v., som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen.

Af forskellige årsager har bidragene til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i en årrække været lavere end de faktiske udgifter til erstatninger vedrørende erhvervssygdomme. For at ligestille ulykker og erhvervssygdomme forslås der fastsat to separate satser. Det foreslås, at afgiftssatserne fastsættes til 17 pct. af de indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og til 13 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring bliver den afgiftspligtige i forhold til arbejdsskadeafgiften. Det forudsættes dog, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring søger dækning for afgiften hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede via en forhøjelse af de lovpligtige bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Ved forhøjelsen af bidraget skal afgiften overvæltes på virksomhederne i de branchegrupper, som arbejdsskadeerstatningerne vedrører. Denne struktur giver et vist økonomisk incitament til at mindske risikoen for erhvervssygdomme og arbejdsulykker for på denne måde at undgå de stigende omkostninger forårsaget af afgiften.

Den foreslåede afgift skønnes at medføre et årligt provenu efter tilbageløb på 300 mio. kr. i 2013, mens provenuet efter adfærd og arbejdsudbudseffekter skønnes at udgøre 320 mio. kr.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2013.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Betina Schack Adler Kristensen, tlf. 7238 9891

Høring  /  Folketingets hjemmeside