Skatteministeriet
14. november 2012

L65 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatnings­­overenskomst mellem Danmark og Tjekkiet - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L65 (Folketingsåret 1012-13)

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet. Overenskomsten blev underskrevet den 25. august 2011 og skal - i forholdet mellem Danmark og Tjekkiet - afløse den nuværende overenskomst fra 1982 mellem Danmark og Tjekkoslovakiet, som ikke længere afspejler nutidens forhold.

Lovforslaget er vedtaget den 14. december 2012 med støtte fra alle partier i Folketinget.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet. Overenskomsten blev underskrevet den 25. august 2011 og skal - i forholdet mellem Danmark og Tjekkiet - afløse den nuværende overenskomst fra 1982 mellem Danmark og Tjekkoslovakiet, som ikke længere afspejler nutidens forhold.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Tjekkiet kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når begge stater beskatter samme person eller selskab af samme indkomst.  

Efter overenskomsten kan kildestaten ikke beskatte udbytte udloddet fra et datterselskab til et moderselskab eller udbytte udloddet til en pensionskasse eller lignende. I andre tilfælde kan kildestaten beskatte udbyttet, men højst med 15 pct. Kildestaten kan beskatte royalty, der vedrører patent, varemærke m.v. (industrielle royalties), dog højst med 10 pct.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) og tjenestemandspensioner kan beskattes i kildestaten. Det sammen gælder for private pensioner, hvis der er givet skattefradrag for indbetalingerne til ordningen.

Dobbeltbeskatning lempes efter credit-metoden, så Danmark som bopælsstat skal nedsætte sin skat af indkomst fra Tjekkiet med den skat, der er betalt i Tjekkiet af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, som falder på tjekkisk indkomst.

Lovforslaget skønnes at medføre administrative merudgifter i størrelsesordenen 100.000 kr. til systemtilretning. Dets økonomiske konsekvenser for det offentlige og erhvervslivet skønne at være begrænses.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf. 7237 3418

Folketingets hjemmeside