Skatteministeriet
14. november 2012

L64 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L64 (Folketingsåret 1012-13)

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder fire tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979. Tillægsaftalerne blev underskrevet den 20. februar 2012, men de kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Folketinget har den 13. december 2012 vedtaget lovforslag nr. L 64 (forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale).

Formålet med det vedtagne lovforslag er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder fire tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979. Tillægsaftalerne blev underskrevet den 20. februar 2012, men de kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Den første aftale ændrer dobbeltbeskatningsaftalens artikel om pension, så pension som en person, der er bosat i den ene del af riget, modtager fra den anden del af riget (kildestaten) også kan beskattes der, hvis kildestaten har givet fradrag eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen. Dobbeltbeskatning undgås ved, at bopælsstaten nedsætter sin skat med kildestatens skat.

Den anden aftale går ud på, at Danmark hjælper Grønland med at opkræve skat af afkastet af en pensionsordning, som en person, der er bosat i Grønland, har i et dansk penge- eller pensionsinstitut. Det skal ske ved, at Danmark opkræver dansk pensionsafkastskat af ordningen, og overfører den opkrævede skat til Grønland.

Den tredje aftale ændrer kompensationsaftalen, så kompensationsbeløbet vedrørende pensionsafkastskat bortfalder fra 2013. Grønland kompenseres fortsat for at undlade at beskatte dagpenge og rejsegodtgørelse. Kompensationsbeløbet er aftalt til 3,3 mio. kr. for 2012 og skal fremover indeksreguleres.

Den fjerde aftale er en aftale om, at overførsel af pensionsordninger fra et dansk pensionsinstitut til et grønlandsk institut ikke skal have skattemæssige virkninger.

Tillægsaftalerne og ændringerne af pensionsafkastbeskatningsloven har virkning fra og med 1. januar 2013.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF.

Kontaktperson: Chefkonsulent Majken Wågensø Landström, tlf. 72 37 33 04

Folketingets hjemmeside