Skatteministeriet
1. november 2012

L52 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til ændring af elafgiftsloven og forskellige andre love- resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L52 (Folketingsåret 1012-13)

Forslagtil lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer1)(Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion)

Regeringen foreslår, at reglerne om godtgørelse af elafgift af el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler lempes. Den foreslåede lempelse gælder elbilbranchens forbrug af elektricitet forbrugt i ladestandere og på batteriskiftestationer.

Desuden foreslås en lempelse af afgiften for airconditionanlæg, der udelukkende producerer kulde i sommerperioden. Det foreslås videre at indføre en særligt lav afgiftssats for to nye og mindre miljøbelastende industrielle drivhusgasser samt at ændre brændstofforbrugsafgiftsloven, så natur- og biogas til vejtransport beskattes på samme lempelige måde som diesel.

Endelig foreslår Regeringen en række præciseringer og justeringer, herunder ændringer der har til formål at fjerne uhensigtsmæssigheder i lovgivningen. F.eks. forskellige tekniske tilpasninger vedrørende affaldsforbrændingsanlæg, der indgår i CO2-kvotesektoren og justering af reglerne om dagsafgift for privat benyttelse af varebiler. Reglerne om dagsafgift for privat benyttelse af varebiler var et af en række initiativer vedrørende gulpladebiler, som den tidligere Regering vedtog sammen med S, DF, SF, B og LA. Øvrige elementer i lovforslaget er ikke aftalestof. 

Den foreslåede lempelse af elafgift til opladning af batterier i elbiler skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 2 mio. kr. i 2013, ca. 4 mio. kr. i 2014 og ca. 5 mio. kr. i 2015. Forslagets øvrige elementer skønnes ikke at medføre nævneværdige provenuvirkninger.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2013. Dog foreslås det, at enkelte elementer i lovforslaget træder i kraft på andre tidspunkter. Således foreslås det, at elementet om godtgørelse af elafgift af el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler træder i kraft den 27. april 2010 og gælder indtil udgangen af 2015. 

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Annette Høegh, tlf. 7237 8898

Høring  /  Folketingets hjemmeside