Skatteministeriet
1. november 2012

L51 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag om ændring af svovlafgiften - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L51 (Folketingsåret 1012-13)

Forslaget udmønter et element i Energiaftale 2012 indgået den 22. marts 2012 mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det konservative Folkeparti.

Forslaget udmønter elementet i Energiaftale 2012 om et nyt bundfradrag i svovlafgiften. Bundfradraget afløser det nuværende bundfradrag i svovlafgiften.

Der er tale om et særligt svovlbundfradrag, der medfører en lempelse af afgiften for virksomheder med tung proces.

Provenuvirkningen udgør et forventet mindreprovenu på ca. 3 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014. Derefter vil mindreprovenuet udgøre ca. 10 mio. kr. pr. år i perioden 2015-2020. Forslaget træder i kraft den 1. januar 2013.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Annette Høegh, tlf. 7237 8898

Høring  /  Folketingets hjemmeside