Skatteministeriet
17. maj 2013

L216 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L216 (Folketingsåret 1012-13)

(Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)

Som et led i delaftalen om Vækstplan DK af 21. april 2013 mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har Folketinget den 27. juni 2013 vedtaget et lovforslag om Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.:

Loven indeholder følgende elementer

  • Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen i 2013 og 2014. Loven genindfører BoligJobordningen om fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelser i hjemmet i 2013 og 2014. BoligJobordningen videreføres i uændret form. Samtidig udvides ordningen, så der fra den 22. april 2013 til udgangen af 2014 også kan opnås fradrag efter BoligJobordningen vedrørende fritidsboliger, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven. De ydelser, der kan give fradrag efter BoligJobordningen i forhold til helårsboliger, kan som udgangspunkt også give fradrag i relation til fritidsboliger. Efter loven kan der i alt opnås fradrag på op til 15.000 kr. årligt pr. person for fradragsberettigede ydelser i hjemmet og/eller i en fritidsbolig.
  • Udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter. Loven udvider ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne fra 2015, så loftet over den årlige udbetaling af skattekredit til den enkelte virksomhed forhøjes fra skatteværdien af underskud på 5 mio. kr. til skatteværdien af underskud på 25 mio. kr. fra disse aktiviteter. Virksomhederne får dermed forbedret mulighederne for at gennemføre aktiviteter relateret til forskning og udvikling, som understøtter vækst og innovation.

Genindførelsen og udvidelsen af BoligJob­ordningen skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 1,6 mia. kr. i 2013 og ca. 1,7 mia. kr. i 2014. Udvidelsen af skattekreditter skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærdsændringer på ca. 200 mio. kr. i 2015 og et varigt mindreprovenu på 95 mio. kr. årligt.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Annemette Ottosen, tlf. 7237 3345

Høring  /  Folketingets hjemmeside